dimecres, 24 d’agost de 2011

Maquillar les pestanyes dels ulls delicats / Maquillar las pestañas de los ojos delicados

Els qui em coneixen saben que tinc els ulls delicats. I saben la importància que té el rímel per a mi.
Los que me conocen saben que tengo los ojos delicados. Y saben la importancia que tiene la máscara de pestañas para mí.. 

Des dels 13 anys que em poso rímel. Sabeu com me'l poso, però en aquell post no parlava de quin faig servir. Com que tinc els ulls delicats, un rímel que se'n vagi amb aigua no em va gens bé, perquè amb el llagrimeig normal es va desfent i els ulls es van irritant més.
Un dia vaig provar de fer servir el rímmel waterproof. Va anar perfecte, perquè crea com una pel·lícula plàstica al voltant de cada pestanya, i això no es desfa, ni passa a l'ull.
Així, doncs, vaig trobar la solució perfecta... per al dia.

Desde los 13 años me pongo máscara de pestañas. Sabéis cómo me la pongo, pero en ese post no hablaba de cuál es el que uso. Como tengo los ojos delicados, un rímel que se vaya con agua no me va nada bien, porque con el lagrimeo normal se va deshaciendo y los ojos se irritan cada vez más.
Un día probé el rímmel waterproof. Fue perfecto, porque crea una película plástica alrededor de cada pestaña, y eso no se deshace ni pasa al ojo.Así, pues, encontré la solución perfecta... ¡para el día!Però a l'hora de treure'l, no hi havia cap dissolvent de màscara waterproof que m'anés bé: en general havia de fer tanta força contra l'ull que el que no se m'irritava de dia, se m'irritava de nit. I un dia vaig fer la prova amb el desmaquillador bifàsic express Yves Rocher.

Pero a la hora de desmaquillar los ojos, no había ningún disolvente de máscara waterproof que me fuera bien: en general tenía que hacer tanta fuerza contra el ojo que lo que no se me irritaba de día, se me irritaba de noche. Y un día hice la prueba con el desmquillador bifásico express Yves Rocher.

Des d'aquell dia, la solució: màscara waterproof: Yves Rocher o darrerament marca "Base" de Schlecker (foto), que és molt barat, costa poc més de dos euros, i desmaquillador que val uns 7 euros, però molt sovint hi fan descomptes, avui mateix l'he comprat a 3,80€ al 50%, i em dura uns 4 o 5 mesos!!

Desde aquel día, la solución: máscara waterproof Yves Rocher o últimamente de la marca "Base" de Schlecker (foto), que es muy barato, poco más de dos euros, y desmaquillador, que vale unos 7 euros pero a menudo hacen descuentos (hoy mismo lo he comprado a 3,80€, al 50%, y me dura unos 4 o 5 meses.

2 comentaris: